Echipa/Project team

Director de proiect/Manager - S. L. Dr. Adela Constantinescu-Bercu

Mentor/Mentor – Prof univ dr. Mihai Covaşă

Proiect

Pandemia COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) este cea mai mare provocare a sanatatii publice, rezultand in milioane de decese la nivel global. Mecanismele fiziopatologice din spatele acestei conditii sunt inca neclare, unii pacienti fiind afectati mai sever decat altii. O complicatie majora ce apare in urma infectiei cu SARS-CoV-2 este tromboza (in special tromboza venoasa), desi legatura dintre cele doua conditii nu a fost elucidata. Intr-un efort major de a opri aceasta pandemie, mai multe vaccinuri au fost dezvoltate, utilizand atat tehnica adenovirusului, precum si o noua tehnologie pe baza de ARN mesager. Desi rare si fara a inclina balanta beneficiilor in defavoarea vaccinurilor, acestea au fost corelate cu tromboza ca efect secundar sever. Astfel, este esential sa intelegem mecanismele ce cauzeaza tromboza in pacientii ce sufera de COVID-19/persoanele vaccinate impotriva acestei boli.

Rolul trombocitelor in tromboza venoasa a fost evidentiat recent, avand in vedere abilitatea acestora de a interactiona cu neutrofilele. Noi loci genetici care predispun la tromboza au fost identificati, inclusiv SLC44A2, o gena care codifica un receptor al neutrofilelor, cu ajutorul caruia acestea interactioneaza cu trombocitele.

Scopul proiectului propus este de a investiga fenotipul trombocitelor si al neutrofilelor la pacienti COVID-19 si la persoane imunizate impotriva acestei boli, pentru a incerca sa intelegem mai bine legatura acesteia cu tromboza.

Project details

COVID-19 (Coronavirus Disease 2019) pandemic is the most challenging global public health issue, having resulted in millions of deaths worldwide. The (patho)physiological mechanisms underlying this condition are still unclear, with some patients being affected more severely than others. One major complication arising from infection with SARS-CoV-2 is thrombosis (particularly venous thrombosis), although the link between the two is yet to be understood. In a major effort to contain this pandemic, multiple vaccines have been developed, using either adenovirus technique, or a novel technology based on messenger RNA. Although rarely and not outweighing their benefits, vaccines have been linked to thrombotic side effects. It is, therefore, imperative to understand the mechanisms linked to thrombosis in COVID-19 patients/vaccinated individuals. The role of platelets in venous thrombosis has been increasingly recognised recently, given their ability to interact with neutrophils. New susceptibility loci for thrombosis have been identified, including SLC44A2, a gene encoding for a neutrophil receptor binding to platelets.

The aim of the proposed research is to investigate the platelet and neutrophil phenotypes in COVID-19 patients and individuals vaccinated against this condition, in an attempt to better understand the link to thrombosis.

Rezultate/Results

(a1) Rezumat Raport Stiintific si Tehnic - Etapa I (romana) pdf.

(a2) Summary of Scientific and Technical Report - Stage I (English) pdf.

(a3) Prezentare la manifestare ştiinţifică („Rolul trombocitelor și al leucocitelor în tromboza asociată Covid-19” în cadrul Conferinței Națională „Noi valențe ale medicinei moderne. Importanța multidisciplinarității în asigurarea unui act medical de succes”, 4-6 Noiembrie 2022) /Presentation at a scientific event ("The Role of Platelets and Leukocytes in Covid-19-Associated Thrombosis" at the National Conference "New Dimensions of Modern Medicine. The Importance of Multidisciplinarity in Ensuring Successful Medical Practice", November 4-6, 2022).

Izolarea diferitelor tipuri de leucocite conform separarii pe baza gradientului de densitate

Set-up-ul experimental pentru citometria de flux împreună cu Kit-ul

(b1) Rezumat Raport Stiintific si Tehnic - Etapa II (romana) pdf

(b2) Summary of Scientific and Technical Report - Stage II (English) pdf.

(b3) Prezentare la manifestare ştiinţifică („Predispunerea la tromboză în COVID-19 şi sindromul Post-COVID” în cadrul Conferinței Naționale „IMPORTANȚA MULTIDISCIPLINARITĂȚII ÎN MEDICINĂ: ABORDĂRI INOVATIVE ȘI INTEGRATIVE ÎN ASIGURAREA UNUI ACT MEDICAL DE SUCCES”, 23-25 NOIEMBRIE 2023) /Presentation at a scientific event ("Predisposition to Thrombosis in COVID-19 and Post-COVID Syndrome" at the National Conference "The Importance of Multidisciplinarity in Medicine: Innovative and Integrative Approaches in Ensuring a Successful Medical Practice", November 23-25, 2023).

Analiza proteinelor Src si Plcy2 la pacientii COVID-19

Histograma cantitatii de ADN genomic extras

Procentajul de variante in cadrul genelor analizate

Rezultate – Etapa III

(b1) Rezumat Raport Stiintific si Tehnic - Etapa III

(b2) Summary of Scientific and Technical Report - Stage III

Scopul acestei etape a fost investigarea potentialei corelatii intre prezenta polimorfismului din cadrul Obiectivului 2 si severitatea COVID-19/prezenta unui episod trombotic in urma bolii/vaccinarii si analizarea datelor disponibile privind markeri hematologici, comorbiditati si legatura acestora cu posibilele complicatii mentionate la pacientii COVID-19.

In urma analizei bioinformatice a secventelor genetice, au rezultat date referitoare la:

  1. calitatea pregatirii librariilor si a secventierii
  2. la variante genetice, localizarea, semnificatia lor pentru procesele de translatie si transcriptie si frecventa lor
  3. la semnificatia clinica potentiala
  4. la corelatia cu o serie de indicatori clinici

1. Date referitoare la calitatea secvențierii: calitatea pregătirii librăriilor a fost una foarte bună, generându-se aproximativ 20.000.000 de citiri în două runde de secvențiere (Fig. 1, 2). Încărcarea cipurilor a fost de 63, respectiv 74% (Fig. 3, 4). Lungimea medie a secvențelor a fost de 209-213 perechi de baze (Fig. 5, 6).

Image 1

Fig. 1 Incarcare cip runda secventiere 1

Image 2

Fig. 2 Incarcare cip runda secventiere 2

Image 3

Fig. 3. Calitate librarii runda 1

Image 4

Fig. 4. Calitate librarii runda 2

Image 5

Fig. 5. Lungime citiri runda 1

Image 6

Fig. 6. Lungime citiri runda 2


2. Variante genetice: au fost identificate un numar total de 744 de variante, distribuite in cadrul a 6 gene. Din cele 744 de mutatii, majoritatea sunt de tip Single Nucleotide Polymorphism (SNP), fiind insa inregistrate si mutatii de tip deletii (DEL), insertii (INS) sau modificari multiple (MNP) (Tabel 1). Distributia si frecventa acestora in cadrul probelor analizate arata predominanta mutatiilor in cadrul genei ce codifica factorul von Willebrand (VWF), urmat de ADAMTS13, SLC44A2 si ITGB3 (Tabel 2). In Anexa 1 sunt prezentate toate mutatiile inregistrate in cadrul probelor/gene. Analizand locatia mutatiilor analizate, se observa predominanta in cadrul regiunii codificatoare de proteine (Tabel 3).

Tabel 1

Tabel 2

Tabel 3

3. Consecinta mutatiilor este redata in Tab 4, observand ca majoritatea sunt variante intronice, posibil fara semnificatie clinica, insa aproximativ 20% sunt variante nonsinonime cu posibila semnificatie. Potentiala semnificatie clinica este redata in Tabelul 5, observand ca peste 24% din variante au potential de semnificatie. Cele mai relevante variante in acest sens sunt 12_6138597_G/A (VWF), 12_6166046_G/A (VWF), 9_136289540_A/G (ADAMTS13) si 9_136307825_C/T (ADAMTS13).

Tabel 1

Tabel 2

4. In ceea ce priveste corelatia cu o serie de indicatori clinici, s-a observat ca exista mutatii ce au corelatii puternice cu markeri precum numarul de trombocite, CRP sau enzime hepatice. Dintre mutatiile din cadrul genei SLC44A2, doua sunt asociate cu cresteri ale unor markeri.

Contact

Director de proiect/Manager - S. L. Dr. Adela Constantinescu-Bercu

Email/Email address: adela.constantinescu@usm.ro

Adresa: Universitatea „Ștefan cel Mare” din Suceava, Str. Universitatii 13, 720229 Suceava, Romania

Address: ”Stefan cel Mare” University of Suceava, University, 13, 720229 Suceava, Romania